Wat heeft jouw (ex) partner van je nodig in de opvoeding?

Het kerngezin is zeer klein. Er is niet genoeg lucht om te ademen. Wanneer er problemen zijn tussen de vader en de moeder is er voor het kind geen ontsnappen aan. Dat is een zwakte van onze tijd. Een gemeenschap waarin mensen bijeen komen als broers en zussen, vrienden, en waar kinderen een aantal ooms en tantes hebben is geweldig.   Thich Nhat Hahn

 

Wanneer ouders elkaar helpen en respecteren, dan creëren ze een veilig nest voor hun kinderen. Immers, wanneer kinderen weten dat de ouders voor elkaar zorgen, dan ligt die zware taak niet bij hen. Wanneer kinderen merken dat ouders elkaar respecteren, dan leren zij hun ouders , en ook zichzelf, te respecteren. Wanneer de kinderen voelen dat hun ouders elkaar steunen, dan kunnen zij zich afzetten, in het vertrouwen dat als een van de ouders hen niet aankan, de ander te hulp zal schieten.

Wanneer ouders elkaar steunen voelt het kind dat hij 'heel' is, want hij is immers het product van deze vader en moeder, en als deze mensen elkaar onderuit halen, verscheuren ze de identiteit van hun kind. Wat ouders die in een ernstig conflict met elkaar zijn, zich vaak niet realiseren is dat juist door de relatie tussen het kind en de andere ouder te eren, de ouder de eigen relatie met het kind bevordert.

Niet alleen voelt het kind zich veilig als zijn (co-) ouders elkaar steunen en respecteren, ook ouders zelf voelen zich veilig als ze gesteund worden door de (co-) ouder.

Veel onderzoek laat zien hoe belangrijk de kwaliteit van de (co-) parentingrelatie tussen de beide ouders is  voor de kwaliteit van de relatie met het kind en de opvoedingsvaardigheden van beide ouders tegenover het kind. Wanneer een ouder gesteund wordt of zich gesteund voelt door de andere ouder ( en ik kan niet genoeg benadrukken dat gescheiden ouders dit net zo goed, zij het op andere manieren, kunnen doen als ouders die samen zijn) dan heeft dit positieve effecten op de kwaliteit van zijn of haar ouderschap. Bij ouders die in een scheiding verwikkeld zijn, storten de opvoedingsvaardigheden tijdelijk in, en die herstellen zich weer als de scheiding (goed) afgewikkeld is, zo blijkt uit onderzoek.

Voor kinderen is het belangrijk dat, als je je zorgen maakt over een bepaalde stuatie, je dat met de andere ouder zult bespreken. 'Je vader en ik vinden dit niet goed'. 

Ouders denken vaak dat het slecht is voor hun kinderen om getuige te zijn van hun conflicten. Studies ( Mark Cummings) laten zien dat niet ruzies zelf schadelijk zijn voor de kinderen, maar het niet-oplossen van die ruzies in het bijzijn van de kinderen. Biedt je partner dus je excuses aan als je je misdragen hebt in een ruzie, en laat je kinderen dit zien als ze getuige zijn geweest van een conflict.

We denken (hopen) vaak dat de kinderen het alweer vergeten zijn, maar dit is schijn. ( Dit merk ik helaas al te vaak in mijn praktijk)

Kinderen vinden het moeilijker dan volwassenen om zelf hun ouders te vragen waar die ruzie nu over ging en of het weer goed is, wellicht uit angst om hun ouders ( nog meer) te belasten.

Het gaat om het loslaten van je trots en ego, en werkelijk vanuit jezelf excuses aanbieden aan je co-ouder voor datgene waar je ontevreden was in jouw gedrag, waar je kind bij is als die getuige is geweest van een conflict, en zonder : 'ja maar'. 

 

Ouders zijn complementair, ze vullen elkaar aan, en het is belangrijk dat ze zien wat het kind van de andere ouder beter kan krijgen dan van hem/ haarzelf.

Het kan zijn dat vaders moeders als overbeschermend ervaren, terwijl moeders vaders als onverantwoordelijk. Als moeders het kind expres laten winnen, terwijl vader zijn uiterste best doet om het kind te laten verliezen, dan vindt vader dat moeder van het kind een watje maakt, terwijl moeder vindt dat vader net een groot kind is. Maar het kind heeft beide kanetn nodig voor zijn ontwikkeling. 

Mindful Opvoeden betekent dat je niet alleen zonder oordeel naar je kind kijkt, maar ook zonder oordeel naar de andere ouder, en naar zijn of haar contact met het kind.

Dit betekent niet dat je nooit mag oordelen, maar dat je je oordeel uitstelt, en met onbevooroordeelde frisse aandacht naar de andere ouder kijkt.

Sta open voor wat het kind van de andere ouder nodig heeft en ontvangt. 

Ouders die zich gesteund voelen door de andere ouder blijken betere opvoeders te zijn. Besef dus allereerst dat je het niet alleen kunt, en ook niet alleen hoeft te doen, dat je zorgt dat je gesteund wordt, door steun te vragen ( = moeilijk) , en door de steun die je krijgt ook werkelijk op te merken, als steun kunt ervaren en ontvangen van je partner of ex- partner , of andere co- opvoeders. 

Het tonen van eigen kwetsbaarheid aan de co-ouder helpt om gesteund te worden door die andere ouder. Praat over wat je moeilijk vindt in de opvoeding en in het contact met het kind, waar je onzeker over bent, wat je zwaar vindt, wat je niet weet, wat je ( nog) niet kunt. Heb ook aandacht wat de andere ouder van jou nodig heeft om een goede ouder te kunnen zijn, welke steun, bevestiging, hulp, en maak het vooral veilig voor de andere ouder om met je te delen wat hij of zij moeilijk vindt aan het opvoeden van jullie kind.

Ik help jullie hier graag bij, ik merk dat veel ouders hier moeite mee hebben. Bel me vrijblijvend ; 06 18081342

Bron: Susan Bögels ; Mindful opvoeden

Ben benieuwd wat je hiervan vindt, je kunt hieronder reageren.

Beveiligingscode
Vernieuwen