12 oefeningen om Mindful op te voeden.

 

roos

 

 1. Probeer de wereld vanuit het standpunt van je kind te zien, waarbij je doelbewust dat van jou loslaat. Doe dit elke dag minstens een paar minuten, om je eraan te herinneren wie dit kind is en waarmee hij of zij in de wereld geconfronteerd wordt.
 2. Stel je voor hoe je op je kind overkomt. Stel je bijvoorbeeld voor dat jij jezelf vandaag, op dit moment, als ouder hebt. Zou dit iets veranderen aan je lichaamshouding, aan de ruimte die je inneemt, aan de manier waarop je praat, wat je zegt? Hoe wil je tijdensditmoment met je kind omgaan?
 3. Pobeer je kinderen zoals zij zijn, volmaakt te vinden. Probeer of je je van moment tot moment van hun soevereiniteit bewust kunt blijven, en probeer hen wanneer dit het moeilijkst voor je is te accepteren zoals zij zijn.Soms helpt het ook , hen al als volwassnen te zien, als 'mensen'.
 4. Wees je bewust van de verwachtingen die je van je kinderen hebt en overweeg of zij werkelijk het belang van je kind dienen. Wees je er ook van bewust hoe je die verwachtingen overbrengt en hoe zij je kinderen beinvloeden.
 5. Wees altruistisch, laat wanneer het ook maar mogelijk is de behoeften van je kinderen vóór die van jou gaan. Kijk vervolgens of er gemeenschappelijke belangen zijn, zodat jouw ware behoeften ook vervuld kunnen worden. Je zult verbaasd staan over hoe vaak jullie belangen elkaar kunnen overlappen, vooral als je geduldig bent en naar evenwicht streeft.
 6. Wanneer je je verloren voelt, of je geen raad weet, denk er dan aan stil te staan. Mediteer op het geheel, door met je volle aandacht naar jezelf, naar het gezin te gaan. Door dit te doen, laat je je gedachten, ook goede gedachten, misschien wel achter je en neem je intuitief waar, met je hele wezen (je gevoelens, intuitie, lichaam, geest , ziel), wat er werkelijk moet worden gedaan. Als dat op een bepaald moment niet duidelijk is, is het misschien het beste om niets te doen tot het duidelijker wordt. Soms is het goed om stil te blijven.
 7. Probeer stille aanwezigheid te belichamen. Dit zal mettertijd vanzelf uit zowel formele als informele bewustzijnsoefeningen voortkomen, als je op je lichaamshouding let en op wat je in je lichaam, geest en manier van praten projecteert. Luister goed.
 8. Leer met spanning te leven zonder je evenwicht te verliezen.Doe dit door te proberen elk moment naar 'binnen' te gaan, hoe moeilijk het ook is, zonder te proberen iets te veranderen en zonder per se een bepaald resultaat te willen bereiken.Ga gewoon met je volledige aandacht en aanwezigheid naar dit moment. Probeer te zien dat alles wat zich voordoet 'hanteerbaar'is als je bereid bent op deze manier in het heden te staan, op je intuitie en beste instincten vertrouwend. Je kind heeft het nodig, vooral als het jong is, dat je een centrum van evenwicht en betrouwbaarheid bent.
 9. Verontschuldig je bij je kind wanneer je zijn vertrouwen hebt geschonden, ook al is het maar een beetje. Excuses zijn helend. een verontschuldiging laat zien dat je over een situatie hebt nagedacht en deze nu heldereder bent gaan zien of meer vanuit het standpunt van je kind. Maar wij moeten wel opletten dat wij niet te vaak 'sorry'zeggen, want dan verliest het zijn betekenis of wordt spijt een gewoonte. Het kan dan een manier worden om geen verantwoordelijkheid voor onze daden te nemen. wees je hiervan bewust. Wroeging een poosje laten suderen kan geen kwaad.
 10. Ieder kind is speciaal, en ieder kind heeft speciale behoeften.Ieder kind ziet op een geheel eigen, unieke manier. Houd een beeld van ieder kind in je hart. Drink hun wezen in en wens hun het beste.
 11. Er zijn tijden dat het heel belangrijk is om uitermate duidelijk en sterk ten opzichte van onze kinderen te zijn. Laat dit zoveel mogelijk vanuit bewustzijn en edelmoedigheid en onderscheidingsvermogen ontstaan, en niet vanuit angst, intolerantie of machtshonger. Bewust opvoeden betekent noch toegeeflijk, achteloos of zwak zijn, noch star, overheersned en controleren.
 12. Het grootste kado dat je je kind kunt geven, is je ware zelf. Een deel van je werk als ouder houdt dus in dat je qua zelfkennis en bewustzijn moet blijven groeien. Ben je je bewust van je emoties? Dat is stap 1, en hoe ga je daar dan mee om? stap 2, kinderen kijken en leren van ons. Naar onze boosheid, onze angst, ons schuldgevoel. Zij kennen ons vaak beter dan wij!  Wij moeten in het huidige moment verankerd zijn om het diepste en beste in onszelf met anderen te kunnen delen. je kunt leren mediteren, je kunt je steeds vaker bewust maken van het moment, van jezelf. Dit is het werk dat altijd doorgaat, maar het kan bevorderd worden door tijd te maken voor meditatie, contemplatie in een vorm waarbij we ons prettig voelen.Wij hebben allen het nu. Laten wij het ten volle gebruiken, in het belang van onze kinderen, en in het belang van onszelf.
 13. Deze tekst is ontleend uit het boek van Jon & MylaKabatt- Zinn grondleggers van Mindful Opvoeden, voor mij een grote bron van inspratie.

Ben benieuwd wat je hiervan vindt, je kunt hieronder reageren.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Heb je een vraag?